Substansbruksyndom hos barn och ungdomar (METIS)

Denna kurs är passande för den som befinner sig i början eller mitten av sin specialisttjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Kursen ger dig kunskaper i identifiering och diagnosticering av missbruk samt urskiljning av differentialdiagnostiska tillstånd och psykiatrisk samsjuklighet. Kursen behandlar även somatiska komplikationer vid missbruk och ST-läkaren förväntas också kunna redogöra för somatiska tecken på missbruk. I kursen studeras behandling och vårdplan och viss juridik relevant för ämnet berörs. Den samverkan som krävs med socialtjänst, skola och polis belyses även i kursen och ST-läkaren får en djupare förståelse för hur den bör och kan fungera. Se länk för mer info.