Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp, HT21

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan. I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag. Kursen ges digitalt på distans.

Kursmål

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom riskbruk/skadligt bruk/beroende
  • redogöra för metoder att uppmärksamma riskbruk/skadligt bruk/beroende
  • påvisa en översiktlig kunskap om evidensbaserade farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder vid riskbruk/skadligt bruk/beroende samt vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd

Färdighet och förmåga:

  • uppvisa grundläggande färdigheter i genomförandet av metoder att uppmärksamma riskbruk/skadligt
    bruk/beroende
  • uppvisa grundläggande färdigheter att diagnostisera skadligt bruk/beroende samt att göra differentialdiagnostiska
    överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • redogöra för grundläggande begrepp i en humanistisk värdegrund

 

Kursupplägg

Kursen ges digitalt på distans. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursansvarig och samtliga föreläsare har god erfarenhet av att utbilda på distans. Webbföreläsningar varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i kursen. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoderna kliniskt. Obligatorisk närvaro gäller vid kursdagarna.

 

Kursledning/examinator

Sara Wallhed Finn, Med dr, leg psykolog. Kursledare och föreläsare på kursen.
Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 - Beroendecentrum Stockholm. Med Dr vid Karolinska Institutet, och forskar på hinder till att söka behandling för alkoholberoende, vårdpreferenser samt behandlingsmetoder för alkoholberoende inom primärvården

Anders Hammarberg, Med dr, beteendevetare, leg psykoterapeut. Examinator på kursen. Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 – Beroendecentrum Stockholm. Forskar kring psykologiska behandlingar för alkoholberoende samt stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

 

Behörighet och målgrupp

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller examen inom socialtjänstens yrken och med möjlighet att tillämpa kursens innehåll kliniskt under kursens gång.

Personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänst som har möjlighet att tillämpa kursens innehåll kliniskt under kursens gång.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri, dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.