Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Kursens mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad
psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet uppfylls.

Kursupplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer. Undervisningen innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Psykoterapi under handledning genomförs under hela utbildningen inom kognitiv beteendeterapi. De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, gruppövningar och
fallseminarier. All studentaktiv undervisning är obligatorisk. Kunskapskontroll sker genom skriftliga examinationer samt genom praktisk tillämpning.

Kursen innehåller följande moment:
• Psykoterapeutiska kompetenser
• Grundläggande psykologi
• Psykiatrisk diagnostik
• Juridik och etik
• KBT-teori och -metod
• KBT under handledning
• Forskning och klinisk utvärdering
• Fördjupningsarbete
• Orientering i andra psykoterapiformer

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal anställda inom psykiatrisk verksamhetoch har förtur till utbildningen gentemot deltagare från verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt utbildning och arbetslivserfarenhet (minst två år) inom ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp i ämnen som psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. För att varabehörig krävs också att du under utbildningen arbetar minst halvtid inom ett människovårdande yrke.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.