BÄST - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för personal inom mödra-och barnhälsovård.

Kursinnehåll

  • Att det finns goda chanser att bli helt fri från ätstörning trots allvaret.
  • Grundläggande kunskaper om ätstörningar i allmänhet, samt i samband med graviditet och småbarnstid i synnerhet.
  • Vad som händer i kroppen vid svält, hetsätning och kompensationsbeteende. 
  • Sunt ätande, kost och näringsfrågor för blivande och nyblivna mammor. 
  • Hur ätstörningar hos blivande och nyblivna mammor kan upptäckas.
  • Hur du kan bemöta faktiska eller misstänkta ätstörningar. 
  • Konsultations- och remitteringsmöjligheter vid ätstörningar.