Återfallsprevention, 3hp, VT21

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.

 

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning på distans och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier online.

Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp). Mer information kommer i välkomstbrevet och vid kursstart.

 

Kursansvarig, förelsäsare och examinationator

Kursansvarig/Föreläsare: Hugo Wallén log. Psykolog, strateg med intriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doktorand KI, institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Examinator: Ulric Hermansson, Adj universitetslektor, Med dr - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning. 

 

Kurslitteratur

Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika
Lina Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur 2017.

Återfallsprevention. Belöningssystem och PAA, Post Akut Abstinens, Karolinska Institutet

Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende
Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral
Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden.