Ansvarsfull alkoholservering

STAD-utbildningen i ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering.

Syftet är att

 • Minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger på Stockholms restauranger.
 • Utveckla en restaurangkultur som motverkar servering till underåriga och överservering.

Ansvarsfull alkoholservering innebär i praktiken

 • Att inte servera alkohol till underåriga gäster.
 • Att inte servera alkohol till märkbart berusade gäster.
 • Att bli bättre på att förutse risksituationer och kunna ingripa på ett lämpligt sätt.

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-modellen innehåller följande delar:

Dag 1:

 • Alkoholens medicinska effekter
 • Alkohollagen
 • Polisens arbete med narkotika i krogmiljö
 • Filmsekvenser och gruppdiskussioner

Dag 2:

 • Polisens arbete i krogmiljö
 • Skriftligt prov
 • Konflikthantering
 • Utvärdering av kursen

Efter godkänd utbildning får kursdeltagarna ett personligt diplom. Diplomering i STADs utbildning i ansvarsfull alkoholservering är i vissa fall kravställd för serveringspersonal på krogar med serveringstillstånd.

Kursen riktar sig främst till serveringspersonal men krögare, vakter och övrig restaurangpersonal är varmt välkomna att anmäla sig.