Ansvarsfull alkoholservering (e-kurs)

Ansvarsfull alkoholservering (AAS) är en metod vars syfte är att skapa en säker och trygg krogmiljö. Samarbetet sker mellan besöksnäringens stora aktörer inom hotell, pubar, nattklubbar med flera och myndigheter så som Polis och kommunal tillståndsenhet samt organisationen STAD.

Kursinformation:

En digital utbildning med ett komprimerat innehåll. Målgruppen är personal som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med alkoholservering och som inte har möjlighet att gå grundkursen. Det kan vara extraanställda på krogar, hotell, festivaler, konserter, tillfälliga events etc. Målet med kursen är att kunna förstå alkoholens konsekvenser, kunna servera alkohol ansvarsfullt och förhindra servering till märkbart påverkade och underåriga. Momenten är bland annat STAD-samarbetet, alkohollagen, alkoholens effekter på kroppen, myndigheternas arbete i krogmiljön och ett test. Ett intyg erhålls efter avslutad kurs.

Kursens upplägg:

E-kurs, tidsåtgång 30-40 min

Lärare:

Arbetet i Ansvarsfull alkoholservering grundar sig i ett väl utvecklat samarbete mellan flera myndigheter och branschorganisationer. Tillsammans med ett flertal krögare har vi skapat ett varumärke som står för kvalitet och kunskap.

Följande myndigheter och organisationer ingår i STAD-samarbetet:

Region Stockholm och Karolinska Institutet (STAD) Stockholms stad – tillståndsenheten Polismyndigheten i Stockholm Länsstyrelsen Stockholm Visita och branschrepresentanter Hotell och Restaurang Facket (HRF).

Målgrupp:

All krog- och restaurangpersonal och särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för drift.

Kursens mål:

  • Minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger i nöjesmiljöer.
  • Utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.