Anhörigskolan på STAD

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig/närstående till någon som har problem med alkohol eller andra droger.

Syftet är att:

  • förmedla kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.

  • ge redskap för hur man som anhörig kan förbättra sin egen situation och samtidigt hjälpa sin närstående på bästa sätt.

  • få träffa andra anhöriga och utbyta erfarenheter.

Anhörigskolan erbjuder flera kurser under vår och höst. Personer över 20 år, bosatta i Stockholms län, är välkomna att deltaga.