Ångest-, OCD- och traumarelaterade syndrom (METIS)

Kursen ligger inom fördjupningsblocket för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin och dess syfte är att du ska utveckla din förståelse för och kunskap att utreda och behandla ångestsyndrom. Ångestsyndrom är vanliga och ofta svårt funktionsnedsättande men med rätt behandling är prognosen god. Du får lära dig mer om strukturerad diagnostik, symptom- och funktionsnedsättning, psykologiska och farmakologiska behandlingar samt metoder för utvärdering och uppföljning.