Alkoholtillsyn (e-kurs)

I de flesta lokalpolisområden och kommuner finns problematik med våld och narkotika i nöjesmiljön. Exempel på nöjesmiljö är nattklubbar, pubar, festivaler, konserter, hotell med mera. En viktig metod för att förebygga problemen är att genomföra tillsyn enligt alkohollagen. Webutbildningen är en grundutbildning som alla poliser i yttre tjänst samt all kommunal tillsynspersonal bör gå innan man genomför första krogtillsynen.

Kursinformation:

Enligt BRÅ är drygt 80% av våldsbrotten alkoholrelaterade. Sverige har en strikt alkohollagstiftning med syfte att skydda såväl samhället som individen från alkoholens skadeverkningar. Därutöver reglerar Ordningslagen viss krogverksamhet och andra evenemang (festivaler, konserter, idrott, m.m.) med utgångspunkt från ordning och säkerhet.

Att höja kompetensnivån i det brottsförebyggande tillsynsarbetet i krog- och evenemangsmiljö hos målgruppen kan därför få en våldsreducerande och trygghetsskapande effekt. Tillsyn är dessutom en viktig komponent i STAD-samarbetet där polisen, kommunen och branscherna samarbetar.

Kursens upplägg:

E-kurs, tidsåtgång 60 min

Lärare:

Ett samarbete mellan STAD, Polismyndigheten och Stockholms stad

Målgrupp:

Poliser i yttre tjänst, yttre befäl, och lokala insatsledare för dessa funktioner samt personal i yttre tjänst som ska arbeta brottsförebyggande utifrån alkohollagen i krog-/arenamiljön.

Kursen vänder sig även till alkoholinspektörer inom både kommuner, regioner och länsstyrelser, vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och framtida samverkan.

Kursens mål:

Syftet med utbildningen är att förebygga våld i offentliga miljöer samt skapa samsyn mellan myndigheter.

  • Deltagarna ska få en bred förståelse för det brottsförebyggande tillsynsarbetet kopplat till serveringsställen. Arbetet kopplas till de två arbetsmetoderna Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot Knark.
  • Deltagarna ska kunna utföra tillsyn på serveringsställen enligt alkohollagen med fokus på ordning, säkerhet, berusningsnivå och ålderskontroll.
  • Deltagarna ska kunna utföra tillsynen i god samverkan med såväl interna som externa samverkansaktörer.
  • Deltagarna ska kunna ansvara för/i viss mån arbetsleda vid tillsyn där övriga deltagare endast gått webbutbildningen.