Akutpsykiatri (METIS)

Kursen är en grundkurs inom specialisttjänstgöringen för vuxenpsykiatrin och dess övergripande syfte är att ge en solid grund kring behandling av, lagstiftning och bedömning kring akuta tillstånd. Kursen ger dig kunskaper i gränsdragning kring vad som är akut och inte akut, och kring vilken instans (psykiatri/socialtjänst/polis m.m.) som ska hantera ärendet. Du förväntas även efter kursens slut ha tillägnat dig ett förhållningssätt i vilket du tar emot och bedömer information från patienten och dess anhöriga med respekt, öppenhet och ärlighet. Se länk för mer info.