Affektiva sjukdomar (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära för ST-läkare inom vuxenpsykiatrin. Efter kursslut kommer du att ha fått större kunskaper i att identifiera, utreda och behandla patienter med affektiva sjukdomstillstånd. Du förväntas efter kursslut ha tillgodogjort dig kunskaper i diagnosticering, utredning och intervjuer enligt ett biopsykosocialt synsätt och att intervjua och informera anhöriga och patienter med ett psykopedagogiskt förhållningssätt. Du får även kunskaper i att göra en integrativ vårdplan samt att använda tvångslagstiftningen på ett säkert och respektfullt sätt.