100 % Ren Hårdträning - en utbildning i förebyggande arbete mot dopning

Utbildningen vänder sig främst till ägare, träningsansvariga och instruktörer på träningsanläggningar, men även övrig personal är välkomna.

Syftet med utbildningen är att ge mer kunskap om medicinska och sociala konsekvenser av bruk av anabola androgena steroider, kunskap om kosttillskott samt hur man kan diskutera dessa frågor med medlemmarna på träningsanläggningen. Under utbildningen går vi även igenom vad lagen säger samt vikten av att ha en policy och handlingsplan mot dopning och hur man praktiskt kan arbeta med dessa frågor på träningsanläggningen. 

Utbildningen består av följande block:

  • Anabola androgena steroider – Tecken och symptom, medicinska och sociala konsekvenser
  • Regelverk, policy och handlingsplan
  • Kost och kosttillskott
  • Samtalsmetodik-Hur når jag fram och skapar kontakt

Vi på STAD erbjuder även Er som driver en träningsanläggning en möjlighet till ”hemma hos” utbildning, dvs. att vi genomför utbildningen enbart för personalen vid just er träningsanläggning.

Vid frågor kontakta info@renhardtraning.com