Försäkringsmedicin för utlandsutbildade läkare

Vi välkomnar dig som är utlandsutbildad läkare inom psykiatrin i Stockholm till en kurs om arbetet med sjukskrivning. Dagen är en möjlighet för dig att lära dig mer om Försäkringskassan, sjukförsäkringen och det svenska välfärdssystemet.

Mer information inom kort.

Centrum för psykiatriforskning