Implementera SAVRY – en kurs för chefer

Utbildningen vänder sig till arbetsledare. Biträdande enhetschefer, gruppledare, specialisthandläggare enhetschefer m.fl som i sin tjänst arbetsleder och beslutar kring insatser för unga med antisocialt utagerande beteende.

Kursinnehåll
Utbildningen rör implementeringen av SAVRY - risk/behovsbedömning av antisociala ungdomar med eller utan samtidigt missbruk.
Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse för fortsatt antisocialt utagerande.
Översikt av SAVRY -manualen
Implementeringskunskap för arbetsledare