Om Kompetenscentrum för psykoterapi

Välkommen till Kompetenscentrum för psykoterapi. Vårt uppdrag är att genom samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på olika nivåer.

Vad gör Kompetenscentrum för psykoterapi?

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) verkar för att upprätthålla hög kompetens inom evidensbaserade psykoterapeutiska metoder, som en grund för utbildning, forskning och utveckling. Syftet är att förse Stockholms läns landstings psykiatriska enheter med psykoterapeutisk kompetens.

KCP är en del av Centrum för psykiatriforskning (CPF), som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet - Sveriges ledande medicinska universitet - och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Inom Stockholms läns landsting är SLSO den centrala förvaltningen för verksamheterna utanför akutsjukhusen. Detta innefattar huvudsakligen vårdcentraler, psykiatrisk vård för barn och vuxna samt geriatrisk vård.

Utbildningar vid KCP

  • Psykoterapeutprogrammet, med inriktning mot KBT (90 hp)
  • Basutbildning i psykoterapeutisk metod (60 hp)
  • Familjeterapi vid missbruksproblematik hos ungdomar (7,5 hp)
  • Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning mot KBT (30 hp)
  • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (45 hp)
  • Att möta och arbeta med sorg (7,5 hp)
  • Grundläggande utbildning i motiverande samtal (3 hp)
  • Dialektisk beteendeterapi och dess kliniksa tillämpning (15 hp)