Våld i nära relationer - Offer och förövare VT20 INSTÄLLD

 • 2021-01-01

 • 9 - 16

Kursen är inställd och skjuts fram till vårterminen 2021, anmälda meddelas per e-post.

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

Kursinnehåll

 • Vad är våld i nära relationer och hur ser vårdens ansvar ut?
 • Hur frågar jag om våld i nära relationer? Hur och vart hänvisar
  jag vidare?
 • Brottsofferperspektiv, normaliseringsprocesser och hinder för att
  berätta och ställa frågor
 • Typologier av våldsutövare och transdiagnostiska sårbarheter
 • Vad säger lagen? Vad har jag för skyldigheter? Regionala
  riktlinjer
 • Hur kan jag tala med en potentiell förövare?

Föreläsare

Ylva Elvin Nowak, fil dr, leg psykoterapeut, bitr
verksamhetschef, enhetschef Våld i nära relationer, APC

Karin Dahlström , leg psykolog, koordinator Våld i nära
relationer, APC

Marianne Kristiansson , adjungerad professor KI och CPF,
överläkare Rättsmedicinalverket

Niklas Långström , docent KI, psykiater och våldsbrottsforskare

Shilan Caman, med dr KI och verksamhetsutvecklare på
Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska avdelningen.

Mariana Dufort med dr, forskare KI, Socialstyrelsen

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin