Grundutbildning i försäkringsmedicin för dig som är läkare inom psykiatrin

  • 2023-05-12

  • 9 - 12

  • Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser.

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en digital grundutbildning om Försäkringsmedicin för läkare inom psykiatrin.

Kursinnehåll

Under dagen avhandlar vi frågor som berör sjukförsäkringen och sjukintyget, psykiatrisk rehabilitering samt arbetet med sjukskrivning inom psykiatrin.

Försäkringskassan berättar om grunderna i sjukförsäkringen och läkarintyget som en del i bedömningen om rätten till sjukpenning. De går bland annat igenom rehabiliteringskedjan, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och regelverket. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin föreläser om arbetet med sjukskrivningar inom psykiatrin. Vi berättar om hur man som läkare kan ta hjälp av andra yrkesroller i arbetet med bedömning av arbetsförmågan. Vi diskuterar utmaningarna i det kliniska arbetet med psykiatrisk patienter och berättar om historisk och aktuell sjukskrivningsstatisk samt hur vi kan använda Rehabstödet för att arbeta med frågan på de enskilda mottagningarna.

Målgrupp

Läkare inom psykiatrin. 

Tid och plats

Tid: 12 maj 2023

Plats: Digitalt. Mer information kommer. 

Anmälan

Sista anmälningsdag 3 maj 2023.

Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Workshop, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Att söka just nu, VT23