Grundutbildning i försäkringsmedicin för dig som är läkare inom psykiatrin

  • 2022-04-01

  • 9 - 12

  • Kursen ges digitalt

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en digital grundutbildning om Försäkringsmedicin för läkare inom psykiatrin den 1 april kl 9:00 - 12:00. Under dagen avhandlar vi frågor som berör sjukförsäkringen och sjukintyget, psykiatrisk rehabilitering samt arbetet med sjukskrivning inom psykiatrin.

Kursinnehåll

Försäkringskassan berättar om grunderna i sjukförsäkringen och läkarintyget som en del i bedömningen om rätten till sjukpenning. De går bland annat igenom rehabiliteringskedjan, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och regelverket. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin föreläser om arbetet med sjukskrivningar inom psykiatrin. Vi berättar om hur man som läkare kan ta hjälp av andra yrkesroller i arbetet med bedömning av arbetsförmågan. Vi diskuterar utmaningarna i det kliniska arbetet med psykiatrisk patienter och berättar om historisk och aktuell sjukskrivningsstatisk samt hur vi kan använda Rehabstödet för att arbeta med frågan på de enskilda mottagningarna.

Schema

09:00 - 09:15 Presentation
09:15 - 09:45 Försäkringskassan
09:45 - 09:50 Bensträckare
09:50 - 10:30 Försäkringskassan forts.
10:30 - 10:45 Paus
10:45 - 11:15 Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin
11:15 - 11:20 Bensträckare
11:20 - 12:00 Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin

Sista anmälningsdag 30 mars

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Att söka just nu, Kursformat, Distans