Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik

  • 2023-08-28

  • 9 - 16

Praktisk tillämpning under handledning av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom (TF-KBT) som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra TF-KBT för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Bakgrund

TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd.
TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga.

Under den här kursen kommer deltagarna att få klinisk kunskap om hur man bedriver behandling med TF-KBT hos barn och ungdomar med PTSD.

Denna kurs är den andra av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT(Den första delkursen heter TF-KBT teori). 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt arbete förväntas behandla barn och ungdom med PTSD.

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

Intyg krävs från enhetschef om att deltagaren kommer att kunna genomföra en TF-KBT behandling av minst 1 barn/ungdom med diagnos PTSD under kursperioden. Godkänt genomförande av kursen TF-KBT teori

Kursupplägg

Kursen kommer huvudsakligen att bestå av metod-handledning i grupper om 4 deltagare, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Datum

Kursen startar under v.35 2023 och handledning kommer därefter att pågå under tio handledningstillfällen fram t.o.m vecka 49.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Psykolog, Socionom, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, HT23