Rasism i vården för blivande psykiatriker

  • 2022-06-01

  • 9 - 16

  • Centrum för psykiatriforskning Norra stationsgatan 69 våning 6

Utbildningen vänder sig ST-läkare inom psykiatri. Kursen arrangeras av ST-stöd

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för hur strukturell rasism genomsyrar vårdsystemet (med fokus på psykiatrin) och hur det påverkar allt ifrån folkhälsa, tillgång till vård, benägenhet att söka vård, handläggning av patienter till rekrytering av personal och bemötande av kollegor. Kursen består av föreläsningar och workshops inom ämnena rasism, kolonialism, historia, medicin, psykologi, psykiatri och rasbiologi var för sig eller i kombination.

Kursinnehåll

• Rasbiologi och rasismens historia Sverige
• Rasism i psykiatrin mot patienter och personal
• Psykiatri och kolonialism
• Black psychology och racial trauma
• Fallbeskrivning och workshop

Observera att delar av kursen kommer ges på engelska

 

Föreläsare

  • Kursansvarig Natte Hillerberg, ST-läkare i psykiatri, Norra Stockholms Psykiatri
  • Lina Mohageb, Master i tvärvetenskapliga studier i utvecklingspsykologi
  • Kalyani Mudigonda, AT-läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Sarah Hamed, tandläkare och doktorand, Uppsala Universitet
  • Minoo Alinia, Ph.D, biträdande professor i Sociologi, Uppsala Universitet
  • Dr. Shawn Utsey, Virginia Commonwealth University

Sista anmälningsdag är 5 maj

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Klassrum