Palliativ medicin för ST-läkare

  • 2022-09-29

  • 13 - 16.30

  • Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6

Kursen HT22 vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8

Innehåll

Palliativ vård innebär att syftet med vården övergår från att vara livsförlängande till att vara symtomlindrande. Men vad är egentligen skillnaden Och hur identifierar man att patienten är palliativ, oavsett diagnos och vårdform?

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom:

  • Palliativ medicin
  • Smärta och smärtbehandling
  • Kommunikaton och brytpunktsamtal för VUP och BUP
  • Närstående
  • Annan symtomlindring

Kursmål

Utbildningsdagen ger dig bland annat svar på frågorna ovan. Du lär dig också skillnaden mellan allmän och specialiserad palliativ vård, grundläggande principer för palliativ smärtlindring samt hur dessa initieras och tillämpas. Kursen tar också upp hur du kommunicerar med patienten och de närstående samt hur du som läkare kan vara till stöd.

Föreläsare

Staffan Lundström, överläkare, Stockholms sjukhem
Franziska Edvinsson, överläkare, Stockholms sjukhem
Karin Bäckdahl, barnläkare/överläkare, Lilla Erstagården Barnoch ungdomshospice
Kerstin Ivéus, barnsjuksköterska/syskonstödjare, Lilla
Erstagården Barn- och ungdomshospice

Datum och tid

Utbildningen består av tvådelar. Den första delen utförs på distans via en lärplattform. Den andra delen innefattar föreläsningar på plats den 26 september kl.13.00-16.30.

Sista anmälningsdag är 11 september

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Läkare, Termin, Distans, Klassrum