Könsdysfori hos barn och unga

 • 2023-05-02

 • 9 - 16

 • Norra stationsgatan 69, plan 6.

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt om könsdysfori hos barn och unga.

Kursmål 

Målsättningen med utbildningsdagen är att förmedla aktuell kunskap om könsdysfori hos barn och unga. Det inkluderar redogörelser för utredning, diagnostik och behandlingsmöjligheter samt samsjuklighet och genomsyras av ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

Kursinnehåll 

 • Introduktion till könsdysfori hos barn och unga 
 • Utredning av könsdysfori hos barn och unga 
 • Diagnostik av könsdysfori hos barn och unga 
 • Behandlingsmöjligheter av könsdysfori hos barn och unga 
 • Samsjuklighet vid könsdysfori hos barn och unga 

Föreläsare 

 • Louise Frisén, docent och överläkare, BUP Stockholm, KID-teamet. Även kursansvarig.
 • Jens Högström, docent och psykolog, BUP Stockholm, KID-teamet. Även kursansvarig. 
 • Veronica Jones Piltz, psykolog, BUP Stockholm, KID-teamet 
 • Daniel Rautio, psykolog och doktorand, BUP Stockholm, KID-teamet

Plats och tid 

Tisdag den 2 maj 2023, 09.00 -16.00. 

Kursen ges på Norra stationsgatan 69, plan 6. 

Anmälan

Sista ansökningsdag är den 2 april 2023. 

Psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Läkare, Att söka just nu, VT23