Internetbehandling NÄRA

Utbildning om internetbehandlingen NÄRA vid hetsätningsproblematik. Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med patienter med hetsätningsproblematik från 16 år (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd).

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens i att arbeta med patienter med hetsätningsproblematik i NÄRA.

Kursupplägg

Kursen startar med en quiz baserad på grundutbildningen om ätstörningar. Utbildningen sker delvis i föreläsningsform men främst demonstreras programmet och deltagarna får aktivt arbeta i NÄRA.

Utbildningsdagen sker på plats medan efterföljande handledning sker digitalt. Examination sker genom aktivt deltagande och avslutande quiz.

Kursen omfattar en heldag samt tre efterföljande digitala handledningstillfällen à en timme under mars, april och maj 2023.

Kursmål

Efter genomgången kurs skall deltagaren:

  • Kunna redogöra för centrala i behandlingsinterventioner i NÄRA.
  • Ha kunskap om den generiska vårdprocessen för NÄRA.
  • Ha förmåga att arbeta i behandlingsprogrammet.
  • Ha förmåga att ge väglett stöd vid hetsätningsproblematik.
  • Kunna utvärdera behandlingsresultat och ha kunskap om vid vilka tillstånd och när aktuell behandlingsplan bör revideras.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med patienter med hetsätningsproblematik från 16 år (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd).

Behörighet

  • Som förkunskaper förutsätts att personen har grundläggande kunskaper inom Kognitiv Beteendeterapi och ätstörning.
  • Deltagare behöver ha arbetsförhållanden som gör utbildningen tillämplig.
  • Vårdenheten bör ha upprättade rutiner för vårdprocessen för NÄRA (Dokumentation och Kvalitetsregister SibeR) och rutiner för arbete i Stöd och Behandlingsplattformen (SOB)
  • Deltagare ska innan ha gått kursen Grundutbildning om ätstörningar - vuxenpsykiatri. (Denna utbildning kommer att finnas på Lärtorget fr.o.m. januari 2023)

Datum och plats

Kommer annonseras senare. 

Anmälan

Kursen planeras att ges hösten 2023. Anmälan öppnar upp under våren.

För mer information kontakta Utbildningsadminsitratör Linda Svanberg Nyström, linda.svanberg.nystrom@ki.se.

 

 

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Psykoterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Klassrum, VT23