Internetbehandling NÄRA

 • 2023-02-23

 • 9 - 16

 • Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27.

Utbildning om internetbehandlingen NÄRA vid hetsätningsproblematik. Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med patienter med hetsätningsproblematik från 16 år (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd).

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande kompetens i att arbeta med patienter med hetsätningsproblematik i NÄRA.

Kursupplägg

Kursen startar med en quiz baserad på grundutbildningen om ätstörningar. Utbildningen sker delvis i föreläsningsform men främst demonstreras programmet och deltagarna får aktivt arbeta i NÄRA.

Utbildningsdagen sker på plats medan efterföljande handledning sker digitalt. Examination sker genom aktivt deltagande och avslutande quiz.

Kursen omfattar en heldag samt tre efterföljande digitala handledningstillfällen à en timme under februari, mars och april.

Kursmål

Efter genomgången kurs skall deltagaren:

 • Kunna redogöra för centrala i behandlingsinterventioner i NÄRA.
 • Ha kunskap om den generiska vårdprocessen för NÄRA.
 • Ha förmåga att arbeta i behandlingsprogrammet.
 • Ha förmåga att ge väglett stöd vid hetsätningsproblematik.
 • Kunna utvärdera behandlingsresultat och ha kunskap om vid vilka tillstånd och när aktuell behandlingsplan bör revideras.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom psykiatrisk verksamhet som arbetar med patienter med hetsätningsproblematik från 16 år (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande tillstånd).

Behörighet

 • Som förkunskaper förutsätts att personen har grundläggande kunskaper inom Kognitiv Beteendeterapi och ätstörning.
 • Deltagare behöver ha arbetsförhållanden som gör utbildningen tillämplig.
 • Vårdenheten bör ha upprättade rutiner för vårdprocessen för NÄRA (Dokumentation och Kvalitetsregister SibeR) och rutiner för arbete i Stöd och Behandlingsplattformen (SOB)
 • Deltagare ska innan ha gått kursen Grundutbildning om ätstörningar - vuxenpsykiatri. (Denna utbildning kommer att finnas på Lärtorget fr.o.m. januari 2023)

Datum och plats

23 februari kl. 9.00 – 16.00 på plats på Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27.

Tre digitala, entimmes handledningsträffar under mars, april och maj.

Anmälan

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen. 

Då kursplatserna har fördelats skickas ett välkomstbrev via mail till antagna deltagare samt respektive chef.

Sista anmälningsdag är 9 februari 2023.

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Psykoterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Klassrum, VT23