Avancerad bedömning och omvårdnad vid adhd inom barn- och ungdomspsykiatrin (7,5 hp)

 • 2024-02-13

 • 9 - 16

 • Kursen ges fysiskt på plats i Stockholm. Kurslokal meddelas inom kort.

Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar samt psykofarmakologi vid adhd. Vid sidan om teman som rör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar läggs vikt vid mera allmänt användbara metoder i psykiatrisk omvårdnad, såsom psykopedagogik och hälsofrämjande arbete.

Om kursen

En kurs för dig som avlagt sjuksköterskeexamen. Undervisningen utgörs av lärandeaktiviteter som innefattar föreläsningar, interaktivt lärande, litteraturstudier, workshops, färdighetsträning samt verksamhetsintegrerat lärande. Delar av kursinnehållet kräver att den sökande har möjlighet att göra medicinska uppföljningar på patienter med adhd-diagnos.

Syfte och mål

Efter kursen kommer du att kunna:

 • förklara begreppet adhd och beskriva olika aspekter av ohälsa och problem som är förenade med funktionsnedsättningen
 • utifrån fördjupade kunskaper analysera och bedöma omvårdnadsbehov vid adhd
 • utifrån fördjupade kunskaper i psykofarmakologi analysera och bedöma farmakologisk behandling vid adhd
 • genomföra och följa upp läkemedelsordinationer,
  identifiera faktorer samt genomföra åtgärder som främjar egenvård och hälsa
 • tillämpa psykopedagogiska interventioner gentemot patient och närstående
 • reflektera över sina attityder och sitt egna förhållningssätt i förhållande till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av  föreläsningar, interaktivt lärande, litteraturstudier, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Medverkande lärare

 • Eleonore Rydén, överläkare BUP Stockholm 
 • Linda Karlbom, specialistsjuksköterska, BUP Stockholm
 • Maria Karlmark, specialpedagog Norra Stockholms psykiatri
 • Lars Tigerström, specialistläkare, Adhd-online
 • Maria Persson, Adhd-online
 • Johan Bysell, Attention
 • Sebastian Röhlcke, leg psykolog, Magelungen akademi
 • Ia Sundberg Lax, specialist på skolfrånvaroproblematik, Magelungen akademi

Kursledning/examinator

 • Eleonore Rydén, examinator och kursansvarig, adjungerad på Karolinska Institutet samt överläkare BUP Stockholm 
 • Linda Karlbom, kursansvarig, specialistsjuksköterska, BUP Stockholm

Målgrupp och behörighet

Legitimerade sjuksköterskor som arbetar med individer med adhd-diagnos.

Tid och plats

 • 13 februari, kl. 9-16
 • 20 februari, kl. 9-16
 • 12 mars, kl. 9.30-12, kl. 13-15.30
 • 13 mars, kl. 9.30-12, kl. 13-15.30
 • 14 mars, kl. 9.30-12, kl. 13-15.30
 • 9 april, kl. 9-16
 • 23 april, kl. 9.30-15
 • 7 maj, kl. 9.30-16

Kursen ges fysiskt på plats i Stockholm. Kurslokal meddelas inom kort.

Ansvarig institution

Kursen ges av Fortbildningen som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm. 

Anmälan

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri.

I mån av plats gäller ovanstående även för anställda inom primärvården. 

För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 20 500 kr ex moms. 

Sista anmälningsdatum: Sista anmälningsdatum: 

Psykiatri, Forskning och utveckling, Centrum för psykiatriforskning, SLSO, Psykiatriforskning , Sjuksköterska, Att söka just nu, VT24