Affektiva sjukdomar för specialister i psykiatri

  • 2020-07-31

  • 9 - 16

Utbildningen vänder sig till dig som är specialist i psykiatri och verksam i psykiatri i Stockholm.

Innehåll

1. Differentialdiagnostiska överväganden vid affektiva syndrom.

2. Farmakologisk behandling bipolär sjukdom.

3. Graviditet och amning vid affektiv sjukdom.

4. Socialstyrelsens nya riktlinjer för behandling av affektiv sjukdom.

5. rTMS – ny behandlingsmetod för depression.

6. Ketamin – alternativ vid terapirefraktär depression.

 

Föreläsare

Mats Adler, Överläkare, Psykiatri Sydväst.

Lina Martinsson, Överläkare, Psykiatri Sydväst.

Margareta Blomdahl, Överläkare, Psykiatri Sydväst.

Ullvi Båve, Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri.

Carl-Johan Ekman, Överläkare, Norra Stockholms Psykiatri.

Hans-Peter Mofors, Överläkare, Psykiatri Nordväst.

 

 

Centrum för psykiatriforskning, Läkare