Vård och stödsamordning (Case Management)

 • 2023-01-26

 • 9 - 12

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som Vård och Stödsamordnare (Case Manager) inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Kursinformtaion

Du kommer under kursens gång få lyssna till föreläsningar om allt från Vård och stödsamordnarens (Case managers) uppdrag, sjukdomslära, journalföring samt mycket mer. Allt för att du ska lyckas på bästa sett i denna komplexa roll.

Mellan föreläsningstillfällena kommer du få möjlighet att träffa en handledare för att dela kliniknära erfarenheter.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad under hela 2023. Föreläsningar ges digitalt 2 halvdagar i månaden med uppehåll i juni, juli och augusti. Mellan föreläsningstillfällena ges handledning för att dela kliniknära erfarenheter.

Praktisk information

Utbildningen kommer att avhandla följande områden:

 • 26/1

Vad är en vård och stödsamordnares uppdrag.

Team arbete och samverkan

 • 9/2

Samtalsmetodik

 • 23/2

Bemötande och personcentrerad vård

Delat beslutsfattande

 • 9/3

Medicinsk behandling och biverkningar

 • 23/3

Sjukdomslära

 • 13/4

Utredningar

 • 27/4

Patientens kroppsliga hälsa

 • 11/5

Initial fas vid akut tillstånd och våldriskbedömning

 • 25/5

Suicidrisk bedömning

 • 7/9

Återbesök till vård och stödsamordnare och till läkare

Nybesök

Individuell vårdplan och SIP

Krisplan

 • 21/9

Samverkan – utmaningar i vardagen

Behandling individuellt och i grupp

 • 5/10

Stödinsatser från kommunen

IPS

 • 19/10

Stötta patienter som är föräldrar och deras barn

Orosanmälan till socialtjänsten

 • 9/11

Journalföring Praktik

Vad är viktigt att få med

 • 23/11

Juridik och LPT lagstiftningen

Samordnad vårdplan vid LPT

 • 7/12

Journalföring teori

 • 14/12

Utmaningarna i att arbeta som vård och stödsamordnare

Avslutning och utvärdering av utbildningen

Kursansvarig 

Elisabeth Höglund Case Manager Psykosmottagningen Södermalm, Psykiatri Södra Stockholm 

 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 7 december 2022.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Skötare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, VT23