Vård och stödsamordning (Case Management)

 • 2024-01-25

 • 9 - 12

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal som arbetar som eller vill börja arbeta som vård- och stödsamordnare (Case Manager) inom området psykos och syftar till att ge en bredare kompetens kring hur man bemöter och samordnar insatser utifrån behov och önskemål till en fungerande helhet för den enskilde patienten.

Kursinformation

Du kommer under kursens gång få lyssna till föreläsningar om allt från vård- och stödsamordnarens (Case managers) uppdrag, sjukdomslära, journalföring samt mycket mer. Allt för att du ska lyckas på bästa sett i denna komplexa roll.

Mellan föreläsningstillfällena kommer du få möjlighet att träffa en handledare för att dela kliniknära erfarenheter.

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad under hela 2024. Föreläsningar ges övervägande digitalt 2 halvdagar i månaden med uppehåll i juni, juli och augusti.

Ett fåtal föreläsningar sker dock på plats. Mellan föreläsningstillfällena ges handledning för att dela kliniknära erfarenheter. Handledningsträffarna sker fysiskt på handledarens arbetsplats.

Praktisk information

Utbildningen kommer att avhandla följande områden:

 • 25/1 Vad är en vård och stödsamordnares uppdrag. Teamarbete och samverkan.
 • 8/2 Samtalsmetodik.
 • 22/2 Bemötande och personcentrerad vård. Delat beslutsfattande.
 • 7/3 Medicinsk behandling och biverkningar.
 • 21/3 Sjukdomslära.
 • 11/4 Utredningar.
 • 25/4 Patientens kroppsliga hälsa.
 • 16/5 Initial fas vid akut tillstånd och våldriskbedömning.
 • 30/5 Suicidriskbedömning.
 • 5/9 Årsbesök till vård och stödsamordnare och till läkare. Nybesök. Individuell vårdplan och SIP. Krisplan.
 • 19/9 Samverkan – utmaningar i vardagen. Behandling individuellt och i grupp.
 • 3/10 Stödinsatser från kommunen.
 • 17/10 Stötta patienter som är föräldrar och deras barn. Orosanmälan till socialtjänsten.
 • 7/11 Journalföring Praktik. Vad är viktigt att få med.
 • 21/11 Juridik och LPT lagstiftningen. Samordnad vårdplan vid LPT
 • 5/12 Journalföring teori.
 • 12/12 Utmaningarna i att arbeta som vård och stödsamordnare. Avslutning och utvärdering av utbildningen.

Kursansvarig 

 • Elisabeth Höglund Case Manager Psykosmottagningen Södermalm, Psykiatri Södra Stockholm 

Anmälan och avgift

Kursen är avgiftsfri för SLSO-anställda och anställda inom enheter upphandlade av Region Stockholm samt anställda i Region Gotland inom psykiatri.

I mån av plats gäller ovanstående även för anställda inom primärvården. 

För turordning för sökanden och avgift, se information till höger. 

* För sökande utanför målgruppen tillkommer en kursavgift på 20 821 kr ex moms. 

 • Anmälan är bindande. Först till kvarn gäller.
 • Anmälan kan överlåtas till en kollega vid förhinder.
 • Avanmäl dig om du inte kan gå utbildningen.
 • Vid få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Sista anmälningsdag är den 16 november 2023.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Skötare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, VT24