Forskning vid KCP

Kompetenscentrum för psykoterapi är inne i en utvecklingsperiod med syfte att utöka både forskning och arbete med kvalitetssäkringsmetoder. 

Inom Kompetenscentrum för psykoterapi finns forskargruppen MIC Lab som erbjuder kvalitetssäkring av Motiverande samtal, MI, en psykosocial behandlingsmetod. Kvalitetssäkringen sker genom kodning av samtal och är tillgänglig främst för vårdpersonal och vårdgivare.

MIC Lab är först i Europa med att erbjuda oberoende, professionell kvalitetssäkring av MI. Syftet är bland annat att belysa styrkor i samtalet och att visa på förbättringsmöjligheter för att därigenom utveckla rådgivningen i MI.

MI har visat bättre effekt än traditionell rådgivning för att förebygga ohälsa relaterat till levnadsvanor i allmänhet och till alkohol och rökning i synnerhet.

För mer information besök www.miclab.org