Kompetenscentrum för psykoterapi

Välkommen till Kompetenscentrum för psykoterapi. Vårt uppdrag är att genom samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på olika nivåer.

Kompetenscentrum för psykoterapi verkar för att upprätthålla hög kompetens inom aktuella evidensbaserade psykoterapeutiska metoder, som en grund för utbildning, forskning och utveckling. Syftet är att förse Stockholms läns landstings psykiatriska enheter med psykoterapeutisk kompetens inom våra expertområden.

KCP är en del av Centrum för psykiatriforskning (CPF), som är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet, Sveriges ledande medicinska universitet, och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Inom Stockholms läns landsting är SLSO den centrala förvaltningen verksamheterna utanför akutsjukhusen, huvudsakligen vårdcentraler, psykiatrisk vård för barn och vuxna samt geriatrisk vård.