Workshopen kommer att hållas på engelska och pågår under två dagar, mellan 24:e och 25:e november.