I föreläsningar och seminarier kommer teman som delaktighet i vården, suicid, bemötande och HBTQ att beröra vikten av att se till > mer än patientens diagnos, personalens titel och roll som närstående.

Anmälan

Senast 5/10 

Kostnad

Inspirationsdagen är kostnadsfri. Frukostbuffé, lunch och em-kaffe ingår.

Information och anmälan

Inspirationsdagen2015

PDF