Risken för självmord går att minska med hjälp av insatser för enskilda individer och på samhällsnivå. Men det är brist på kunskap om emotionella processer vid självmord och vilka effekterna är av olika interventioner. Sven Bremberg, Karolinska institutet, har ansvarat för rapportens sammanställning som har tagits fram i samarbete med Mind.

Anmälan

Sista dag för anmälan är 10 september

Anmäl dig här: Uppdragpsykiskhalsa.se

Pris

Seminariet är kostnadsfritt