Evenemanget kallas "Suicidpreventiva dagen" och kommer att innehålla föreläsningar om självmord och hur de kan förhindras.

Senare på kvällen, klockan 19-21, anordnar Suicide Zero en ljusmanifestation i Katarina kyrka på Södermalm. 

För mer information: Psykiatri.sll.se