De 50 första anmälningarna premieras med en bokcheck från Natur & Kultur!
Den är personlig och kan lösas in vid köp av litteratur i Natur & Kulturs monter under UngaVuxna-dagarna 2016.

Sista anmälningsdag: 18 december 2015