Psykisk ohälsa är en av våra stora folksjukdomar, och den kostar årligen enorma resurser i både tid, pengar och lidande. Att därför snabbt både kunna diagnostisera ohälsan och ge effektiv behandling av denna är en utmaning som kan spara stora samhällskostnader. Och vi har en modell som fungerar.