Huvudhandledare:

Doktor Martin Forster- Karolinska Institutet

Bihandledare

Professor Anna-Karin Andershed - Örebro Universitet

Clara Hellner Gumpert - Karolinska Institutet