Välkommen till en endagskonferens kring trauma och tidiga interventioner. Du får ta del av föreläsningar som ges av tre inom området erkända internationella talare.

Pris:

1195 kr för SPTF-medlemmar / 1995 kr för övriga

Anmälan

www.psykotrauma.org

Program:

  • Brett Litz, “Early Intervention for Trauma and Loss: Overview and Working Care Model”
  • Miranda Olff, “Early Interventions: From e-Health to Neurobiology”
  • Elana Newman, ”Journalists as Partners in Early Response to Trauma: Agreements, Tensions, and Future Directions to Aid Collaboration”

Paneldiskussion

Moderator: Hans Peter Søndergaard, Kris- och Traumacentrum, Stockholm


Observera att samtliga föreläsningar hålls på engelska.

För mer information besök: www.psykotrauma.org