Välkommen till BUP-kongressen i Linköping 21–22 april 2015. Huvudtemat för kongressen är BUP och SKOLA och du får lyssna till många inspirerande föreläsare.

Anmälan

http://www.svenskabupkongressen2015.se/

Barn-och Ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har av SFBUP fått förtroendet att arrangera årets kongress med huvudtemat: BUP och SKOLA. Årets program innehåller intressanta översiktsföreläsningar ”state of the art”, interaktiva symposier och en posterutställning.

Kongressen kommer att möjliggöra ett gott utbyte mellan kollegor inom BUP – såväl för kliniker som för forskare. Kongressen välkomnar även samarbetspartners inom skolans område.
Kongressen består av översiktsföreläsningar, interaktiva symposier och posterutställning. Den är också viktig som mötesplats där personal från olika professioner och från delar av Sverige kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

I anslutning till kongressen finns en utställaryta och en posterutställning.

Arrangör: Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatrin, SFBUP.

För mer information, besök: http://www.svenskabupkongressen2015.se/