Konferensen gör det möjligt att uppmärksamma hur vi tillsammans kan påverka utvecklingen av ett livsfrämjande samhälle. Som medmänniskor och medaktörer har vi möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för insatser som kan minska suicidrisken.

Vår målsättning är att ta vara på det nationella handlingsprogrammets nio suicidpreventiva strategier och det förslag till samordnad nationell kunskapsstyrning som överlämnades av Folkhälsomyndigheten under mars 2015.

Under konferensen har du möjlighet att lyssna till bland annat Ullakarin Nyberg och Bo Runeson vid Centrum för psykiatriforskning.

Anmälan

- sista dag 14/9

Trippus.se/

Läs hela inbjudan

Trippus.se

Mer information

Uppdrag psykisk hälsa