Föreläsare

Professor David Clark, Oxford University. Professor David Clark är en välkänd forskare inom KBT för ångesttillstånd och andra områden.