Tid: 28 April, 15.00 - 17.00

Plats: Gustaf Retzius-salen, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna

Professor Andrew Skodol , University of Arizona

Målgrupp: Medarbetare inom Karolinska Institutet, andra forskningsinstitutioner och psykiatriska verksamheter i Stockholms län

Föranmälan ej nödvändig