Professor Vikram Patel, Professor of International Mental Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine and Public Health Foundation of India.

Läs mer på: https://en.wikipedia.org/wiki/Vikram_Patel

Ingen föranmälan krävs!

Gratis

Lättare förtäring och dryck efter förläsningen.

Välkommen!