Det andra seminariet kretsar kring kriteriet "kontrollförlust" som kännetecknas av svårigheter att kontrollera intaget av alkohol, antingen att man dricker mer alkohol än man avsett eller under en längre period än man avsett. Kliniskt ser vi olika problembilder hos våra patienter, där en del har stora svårigheter med just kontrollförlust medan andra inte besväras av detta i samma utsträckning.

Seminariet inleds med att psykolog och doktorand Sara Wallhed Finn ger en kortare bakgrund till området. Därefter följer en diskussion kring temat.

Syftet med seminarieserien är att öka kunskapen kring kriteriernas grund i forskning och klinik, samt att diskutera avvägningar i samband med diagnosticering.

Meddela gärna till anders.hammarberg@ki.se om du vill delta. Kaffe med tilltugg serveras.

Välkommen!