Under hösten 2015 kommer en seminarieserie att hållas på Riddargatan 1 -mottagningen för alkohol och hälsa, kring de kriterier som används för att diagnosticera patienter enligt ICD10 och DSM 5.  

Syftet med seminarieserien är att öka kunskapen kring kriteriernas grund i forskning och klinik, samt att diskutera avvägningar i samband med diagnosticering. 

Det första seminariet kretsar kring kriteriet "Begär/sug" som kännetecknas av en stark önskan eller en känsla av tvång att ta drogen. Många patienter bekräftar att de upplever begär, men det är också påfallande hur mycket detta varierar från person till person. Det är också omdiskuterat i vilken mån drogbegär föregår användning av drogen. Med andra ord är det en viss andel av patienterna som inte rapporterar begär, men som ändå använder drogen oftare än önskat.

 

Anmälan

Meddela gärna till anders.hammarberg@ki.se om du vill delta. Kaffe med tilltugg serveras.