Hur påverkas konsumenter av reklam? Hur marknadsförs alkohol i medierna? Och vad säger EU-reglerna om tv-reklam, som nu ska ses över?