Schizofreni och andra psykossjukdomar bedöms av WHO tillhöra de 10 svåraste sjukdomarna i världen. De drabbar unga, är ofta livslånga och leder till förkortad livslängd och utanförskap. Symposiet kommer att belysa det dagsaktuella kunskapsläget kring Schizofreni och andra psykossjukdomar : utredning, behandling, närståendeperspektivet samt forskningsfronten vid dessa sjukdomar.

Moderator är Lena Flyckt

Information och anmälan

Läkartidningen.se