Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar för att stärka den psykiska hälsan hos samhällets barn och unga! Här kan du och dina kollegor välja mellan 4 parallella spår! Skola, BUP, Socialtjänst samt förstalinjens psykiatri. Bland föreläsarna hittar vi bland annat Anders Hammarberg vid CPF.

Informationen uppdateras på: http://psyoh.se/