I år tas bland annat följande ämnen upp under dagen:

 • Själens hjärtstartare – om psykisk ohälsa och livsleda hos äldre
 • Hur bryter vi stigmat kring psykisk ohälsa?
 • Tvingad till vård – unga och tvångsåtgärder i psykiatrin
 • Bästa mottagandet – för flyktingbarnens psykiska hälsa
 • Vård vid självskadebeteende – får patienten bestämma?
 • Hur kan elevhälsan främja ungas psykiska hälsa?
 • Vem vill satsa på kvalitetsregister?
 • Psykisk (o)hälsa och ungas etablering – spaningar från några aktuella utredningar
 • Hur går vi från förvaring till meningsfullt vårdinnehåll i den psykiatriska heldygnsvården?
 • Vad ger oss hopp?
 • Ni säger väl ingenting till min man? – vårdens ansvar när äldre kvinnor utsätts för våld

Medverkande

Medverkar gör bland annat: Susanne Rolfner Suvanto, Louise Kimby, Kerstin Evelius och Britta Alin-Åkerman.