Anmälan: Föranmälan ej nödvändig - begränsat antal platser