Välkommen till en öppen föreläsning med professor Anne Marie Albano (Columbia University, NYC). 

Anne Marie Albano är professor vid Columbia University och chef för Columbia University Clinic for Anxiety and Related Disorders. Hon har utvecklat KBT-behandlingar för bl.a. ungdomar med social fobi och för hemmasittare, hon har lett några av de största behandlingsstudierna som genomförts kring barn och ungdomar med ångest och depression och inte minst har hon medverkat i ett 100-tal artiklar och bokkapitel om behandling av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Missa inte möjligheten att lyssna på hennes föreläsning om det område hon ägnat mest uppmärksamhet åt de senaste åren, nämligen de svårigheter som uppstår för en del ungdomar vid övergången till vuxenlivet.