Mötet ordnas i anslutning till internationella suicidpreventiva dagen den 10 september 2015. 

Anmälan och kostnad

Sammankomsterna är öppna föreläsningar eller debatter. De är gratis och för alla.

Medverkande

  • Clara Hellner Gumpert, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning (CPF)
  • Hanna Sahlin, leg psykolog och doktorand vid CPF
  • Johan Bjureberg, leg psykolog och doktorand vid CPF
  • Åsa Steinsaphir, Åsa har egen erfarenhet av självskadebeteende och är s.k. brukarinflytandesamordnare vid Norra Stockholms Psykiatri.

Webb-TV

Se sändningen via webb-tv: Om självskadebeteende i dagens Sverige

Information

SLS.se