För andra året i rad anordnar KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) NPF-dagarna på Karolinska Institutet i Solna. Under 5 dagar har du möjlighet att ta del av det senaste inom klinisk diagnostik och klinisk behandlingsforskning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Målgrupp

Föreläsningarna vänder sig till dig som inom ramen av ditt arbete möter personer med funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD. Målgruppen är i första hand psykologer, läkare, arbetsterapeuter, socionomer, kuratorer, kliniker och andra kliniskt verksamma inom NPF.

Anmälan

NPF-dagarna

Läs mer: NPF